Co je franchising?

Už jste slyšeli o franchisingu? Ještě ne? Tak čtěte pozorně.


Franchising je způsob, jak si snadno a s minimálním rizikem splnit sen o vlastním podnikání.

Top 100 global franchises.S franchisovou licencí si podnikatel kupuje právo užívat osvědčenou a silnou značku, která již na trhu dokázala, že je schopná zaujmout širokou populaci a generovat zajímavé zisky. Úspěšný franchisový koncept eliminuje rizika chyb začínajícího podnikatele a poskytuje jasný návod, jak přeměnit své úsilí v peněžní zisk a zároveň pomáhat lidem.

Definice Evropské franchisingové federace:
Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie.

Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisanty opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy (ochrannou známku, servisní známku, jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém) v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora. Více informací naleznete zde:

Podpora franchisantům v NATURHOUSE